Hoefbevangenheid

De opzet van dit boek is om in een breed perspectief duidelijk te maken wat er in en om het paardenlichaam gebeurt, zowel vóór als tijdens de hoefbevangenheid; welke manieren er zijn om vast te stellen of iemands paard hoefbevangen is en hoe ernstig.  
Nog belangrijker is dat de paardeneigenaar na het lezen van dit boek weet hoe je een paard weer gezond krijgt en houdt, en dat voeding, huisvesting, beweging en sociale interactie met andere paarden minstens zo belangrijk zijn als goede bekapping.
Het eerste hoofdstuk plaatst het paard in zijn lange ontwikkelingsgeschiedenis. De anatomie van de hoef komt aan de orde in hoofdstuk twee. Het derde en vierde hoofdstuk beschrijven de ziekte en de gangbare theorieën over hoe deze veroorzaakt wordt. Hoofdstuk vijf en zes behandelen de uitgebreide onderwerpen diagnostiek, behandeling en preventie. Het laatste hoofdstuk sluit hier naadloos op aan door de leefomstandigheden onder de loep te nemen.

Leefomstandigheden
Hoefbevangenheid, nagenoeg elke paardeneigenaar krijgt er eens mee te maken. De relatie tussen  hoefbevangenheid en onnatuurlijke leefomstandigheden van het huispaard is overduidelijk. Helaas zien veel paardeneigenaren, dierenartsen en hoefsmeden deze relatie makkelijk over het hoofd. Veel te vaak wordt er naar de pathologie van de kwaal gekeken.

Geen hoefziekte!
Al doet de naam anders vermoeden en zijn de ernstigste -of in elk geval duidelijkste- uitingen in de hoeven te vinden, hoefbevangenheid is geen hoefziekte. Het is een manifestatie van problemen op één of meer plekken ergens anders in het paardenlichaam. En ergens anders is dan een wijd begrip. Onder andere de darmen, bloedvaten en hormonale klieren zijn vaak betrokken bij het ontstaan van hoefbevangenheid
Ziektes die het hele lichaam betreffen worden systemische ziektes genoemd. Er is geen sprake van één-op-één oorzaken en gevolgen, maar van wederzijdse beïnvloeding door allerlei factoren. Vaak is er sprake van een onderliggende kwaal, afwijking, tekort of overschot waardoor de ziekte eerder, vaker op zwaarder toeslaat. Kort gezegd: hoefbevangenheid als hoefziekte bestempelen betekent de aard van de kwaal niet begrijpen.

In elke hoef zit een hoefbeen. Dit bot komt overeen met het laatste teenkootje in onze eigen tenen. Het hoef been 'hangt' in de hoefwand door middel van een vernuftige structuur van hoorn- en vleesplaatjes (ook 'lamellen' of 'laminae' genoemd) die te vergelijken valt met buitengewoon sterk klittenband. Raakt deze structuur beschadigd, dan is er sprake van hoefbevangenheid.?Hoefbevangenheid is een gecompliceerde aandoening. Veel aspecten ervan zijn nog onbekend of onbegrepen. Wetenschappelijke onderzoeken spreken elkaar regelmatig flink tegen. Om maar te zwijgen van dierenartsen, hoefverzorgers en voedingsdeskundigen die het vaak grondig met elkaar oneens zijn over de oorzaak of de te volgen behandeling. Werkelijk begrip van de ziekte is moeilijk te krijgen. Helaas is hierdoor het risico op symtoombestrijding in plaats van doelmatige behandeling en preventie erg groot. Veel paarden worden nog bestookt met stollingsremmers, pijnstillers en therapeutisch beslag.

ISBN: 9789079249268
Jaar van uitgave: 2011
Drukinformatie: genaaid, gebonden, hard cover
verkoopprijs: € 19,95